Information om röjning och gallring i området Korpalycke

Skogssällskapet kommer, på uppdrag av Tingsryd kommun, att genomföra gallrings-avverkning i området Korpalycke under Oktober till December.

Genom gallring formas skogen i önskvärd riktning. De träd som står kvar ges mer utrymme att växa och utvecklas. Vi kommer samtidigt att kapa vissa träd på 3-4 meters höjd för att skapa högstubbar. Tillsammans med stående och liggande döda trädstammar blir de hem och matplats för insekter, svampar och fåglar. De 10m närmast tomterna kommer alla träd tas ned med vissa undantag för att minimera riskträd.

Var försiktig när du rör dig i området!
Avverkningen görs med stora maskiner och timmervältor kan innehålla många faror, så undvik att vistas i närheten av dessa under pågående arbete!

Har du frågor?

Kajsa Johansson, tel: 047-025 888
Skogsförvaltare på Skogssällskapet

Sara Arvidsson, 0477 44216
mark- och exploateringsingenjör, Tingsryds kommun