Information till fjärrvärmekunder i Väckelsång och Linneryd

Vi jobbar ständigt för att förbättra vårt fjärrvärmenät. Under våren kommer vi därför att tillsätta ett ofarligt, grönt färgmedel i vårt fjärrvärmenät. Detta gör vi för att lättare kunna upptäcka och spåra eventuella inre läckage på fjärrvärmeväxlare.

De flesta av er kommer inte att märka av infärgningen alls, det är endast de kunder som har en läcka i sin varmvattenväxlare som får grönt vatten i kranen.

Om ni, när ni tappar upp varmvatten från era kranar, får grönt vatten tyder det på att det finns ett inre läckage i varmvattenväxlaren i er fastighet. Kontakta oss då på telefonnummer 0477- 44 215 eller 44 212, alternativt e-posta oss på tingsrydsenergi@tingsryd.se för att vi ska kunna åtgärda läckaget.

Vattnet fägas med Pyranin som är ett livsmedelsklassat, ofarligt pch luktfritt natriumsalt. Ämnet är inte skadligt och färgar inte av sig på tyg, hud eller hår. Det är vanligt att diskmedel innehåller samma typ av färg.

Läs mer på Tingsryds Energi AB:s hemsida.