Information till näringslivet angående coronaviruset

Så håller du som näringsidkare dig uppdaterad i coronatider.

Tillsammans med Business Region Kronoberg mobiliserar vi nu de regionala samverkansaktörerna Region Kronoberg, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, kommunernas näringslivsfunktioner, Almi, Destination Småland med flera för att ge information till företagen i Kronoberg. Vi håller löpande kontakt för att få en överblick över det aktuella läget, vilket snabbt förändras med nya beslut på nationell och internationell nivå. Vi mobiliserar just nu kring akuta frågor men planerar också för längre sikt.

Vår gemensamma uppmaning till företag i Kronoberg är att använda följande resurser:

  • Håll dig uppdaterad via bransch-arbetsgivar- och intresseorganisationer som har bra information, verktyg och länkar. Ett urval av länkarna finns nedan.
  • Almi Kronoberg har bra verktyg för rådgivning och lån som idag sker via digitala möten. Almi har frigjort resurser för att möta ett ökat behov. Länk till Almi
  • Destination Småland har löpande kontakt med företagen inom besöksnäringen och samarbetar med regionerna i Kalmar och Jönköpings län.

Vi på Tingsryds kommun vill även meddela att ni givetvis är välkomna att kontakta näringslivsansvariga på kommunen för information och om ni har några frågor.

Regionalt har Business Region Kronoberg direkt kontakt med nationell nivå via Tillväxtverket och kan föra fram behov och förslag från Kronoberg. Arbete pågår för att tolka betydelsen av regeringens åtgärdspaket för företagen. Åtgärderna kommer att fungera väl för många men flera av åtgärderna innebär förskjutning av kostnader framåt i tiden. Varje företag avgör naturligtvis om det kan tas ikapp i det egna företaget i ett senare skede. Information från nationella aktörer om detta återfinns i flera av länkarna nedan.

Tingsryds kommun jobbar löpande med att ta fram beslut och hitta lösningar på hur vi kan samverka med er företagare och stötta er i dessa kristider. Kommunen är öppen för fler insatser och tar gärna emot förslag. Önskemål om nya insatser prövas löpande.


Information till näringslivet gällande provtagning av priogrupp 3, samhällsviktig verksamhet

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att bistå Region Kronoberg i att säkerställa flöden för testning för covid-19. Det som nu är aktuellt är att provta anställda som arbetar inom verksamheter som bedöms vara samhällsviktiga,
denna grupp benämns som prioritetsgrupp 3.

En samhällsviktig verksamhet beskrivs som en verksamhet som kan orsaka samhällsstörningar vid störningar i eller bortfall av verksamheten. Det kan även vara verksamheter som behövs för att hantera en pågående samhällsstörning. Till samhällsviktig verksamhet kan både offentliga och privata aktörer räknas. Den provtagning som är aktuell för prioritetsgrupp 3 i nuläget är PCR-prov, det vill säga prov som visar om personen har en pågående infektion.

Region Kronoberg ansvarar för provtagningen och ger dagligen ett antal koder till Länsstyrelsen i Kronoberg att fördela till arbetsgivare i samhällsviktiga verksamheter som önskar få medarbetare provtagna.
Arbetsgivarna utser vilka enskilda medarbetare som är aktuella för provtagning.
De utvalda personerna får en kod, och ringer till Region Kronobergs testkoordinator för tidsbokning.

Det är alltså inte möjligt för enskilda individer att själva kontakta hälso- och sjukvården för att boka sig för en provtagning, utan vägen går via arbetsgivaren som i sin tur meddelar de medarbetare som är aktuella.
Själva provtagningen görs sedan på två olika vårdcentraler i Kronoberg, en i Ljungby och en i Växjö.
För mer information om provtagningen samt hur du som arbetsgivare går tillväga för att göra en förfrågan om provtagning hittar du via denna länk.

Källa: Länsstyrelsen Kronoberg


Vidtagna åtgärder i Tingsryds kommun

Denna information vänder sig till företag i Tingsryds kommun oavsett bolagsform. Åtgärderna gäller alltså inte privatpersoner eller föreningar.

Åtgärder för att stärka företagens likviditet

  • Bevilja förlängda betalningstider på exempelvis VA-avgifter eller hyror i fall där likviditetsproblem orsakats av den rådande coronakrisen. Detta sker på begäran och efter prövning och gäller Tingsryds kommun, Tingsrydsbostäder, Tingsryds Energi, TUFAB samt SSAM.
  • För begäran enligt ovan, se blankett nedan för Tingsryds kommun. För bolagen, ta kontakt direkt med din kontakt hos respektive bolag.
  • Tillfälligt avvakta med fakturering av årliga tillsynsavgifter inom livsmedel och miljö

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen

  •  Förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt
  •  Skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska
  •  Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden
  •  Öppna för dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden

Affärsrådgivning

Från och med den 8 april finns Leif Fransson på plats som affärsrådgivare för företag inom Tingsryds kommun. Han hjälper företagare att tolka alla de paket och åtgärder som regeringen tar fram i och med corona-krisen.
Tjänsten är kostnadsfri och Leif ställer upp och erbjuder denna service ideellt.
Har ni några frågor eller funderingar kontakta Leif Fransson på telefon 0477-441 23.
Leif träffas helst på onsdagar och torsdagar, men han är tillgänglig även andra tider efter överenskommelse.


Nationell företagsakut

Kostnadsfri rådgivning till företag i hela landet som drabbats ekonomiskt av covid-19. Via ett nationellt telefonnummer erbjuds en väg in för företag i hela landet med syftet att direkt få svar på frågor, lotsas vidare till rätt instans eller erbjudas vidare stöd av den Nationella företagsakuten. Den Nationella företagsakuten och webbplatsen drivs av Region Jönköpings län och finansieras via Tillväxtverket.

Kontaktuppgifter
Telefon: 010-241 13 00
Vardagar 8.00-16.00

Webbplats: www.nationellaforetagsakuten.se

Här hittar ni information, svar på vanliga frågor och här finns även en chattfunktion där ni kan få svar direkt


Länkar med information om stöd i coronakrisen

Tillväxtverket
Här hittar du information om stöd som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av Covid-19-utbrottet.

Verksamt
Här finns samlad information från myndigheter som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med nya coronaviruset och sjukdomen covid-19

Svenskt Näringsliv
Uppdateras dagligen med sammanfattad information om vart du som företagare kan hitta aktuell information.

Business Region Kronoberg
Här finner du information vad som görs för näringslivet i regionen

Krisinformation.se

Samlad länkar till myndigheternas information om bland annat företagande, anställning och sjukfrånvaro.

Kontaktperson på Tingsryds kommun är Rose-Marie Svensson, näringslivsutvecklare, Telefon 0477-441 65 E-post

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2020-06-25