Informationsmöte angående ansökan om förhandsbesked inom Midingsbråte 1:79

Ett informationsmöte kommer att hållas i Gäddeviksås hembygdsgård tisdagen den 23 november klockan 18.00.

Kommunen kommer då att informera om aktuell ansökan om förhandsbesked inom fastigheten Midingsbråte 1:79 och svara på frågor rörande detta.

De som är intresserade är välkomna att delta – ingen föranmälan krävs.

 

Med vänlig hälsning
Miljö- och byggnadsförvaltningen