Integrationsarbetet en viktig del för att nå upp till visionen

Att personer som kommer till Tingsryds kommun från andra länder får förutsättningar för att integreras i samhället och inkluderas i arbetet med att uppnå visionen är av stor vikt. Därför lät vi deltagare från integrationsenheten vara med och tolka vår vision. Vad betyder den för dem?

Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Vi är engagerade och stolta, har ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv. Här lever vi tillsammans med god livskvalitet och bidrar gemensamt till en plats där barn och unga utvecklas.”

Vad betyder allt det här egentligen? Hur fyller vi alla ord med mening? Frågorna ställdes till deltagarna av Rebecca Elmforsen som är projektledare för Framtid Tingsryd samtidigt som språkstöd på flera olika språk översatte.

Vid ett bord satt Marwan Sulaiman, Laila Hamki och Nadera Melham tillsammans med språkstödet Hadeel Sandid. De diskuterade visionen och konstaterade att alla delar behövs för att Tingsryd ska bli en kommun för alla. Kommunen har ett stort ansvar, men det har vi som bor här också, konstaterade de.

Att vi alla som pratar olika språk kan få ta del av det här känns jätteviktigt. Vi måste alla hjälpas åt. Då tror jag att vi kan nå visionen inom 15 år, sa Marwan Sulaiman.

Han har jobbat som snickare i sitt hemland Syrien i 25 år. Att komma till ett nytt land utan ett socialt nätverk och utan att kunna språket är tufft. Att kunna utbilda sig och komma ut på arbetsmarknaden är av största vikt för att han ska kunna bidra till att visionen blir verklighet, menar han och får medhåll från flera andra deltagare.

Företag är jätteviktiga. Det behövs fler, för då finns det fler möjligheter att få ett jobb. Kanske kan man starta eget företag eller studera för att möjligheten att få ett jobb ska bli större, funderade någon och konstaterade också att ett sätt att bidra till visionen är att skaffa körkort eftersom det öppnar upp fler möjligheter att röra sig fritt.

För många stod det aktiviteter i fokus för kärnan i visionen. Att ha ett socialt aktivt liv och att kunna göra saker – att gå på bio, att barnen kan vara med i idrottsföreningar och att det finns mötesplatser för integration, där man som ny i Sverige får chansen att mötas och få nya vänner. Vad kan du göra för att föreningar ska kunna erbjuda sådana saker, undrade Rebecca Elmforsen. Efter en stunds surrande kring borden kom flera liknande svar.

Om vi engagerar oss i föreningar, så kan vi bidra till att de aktiviteter vi vill ha kan hållas.

Visionen ska fungera som en kompass, så att vi tydligt ser vilka mål vi har i Tingsryds kommun. Visionsarbetet är en del av det långsiktiga projektet Framtid Tingsryd, som sker i dialog med medborgare, medarbetare och politiker.

Nyfiken? Vi har valt ut några ämnen som du kanske vill läsa mer om:

Stationen som mötesplats

Vill du bli volontär för språkträning?

Integrationssamarbete mellan kommun och näringsliv

E-tjänst för att ansöka om stöd med att fylla i ansökningar och tolka brev