Intresseförfrågan: Driva restaurang och måltidsverksamhet i Linneryd

Tingsryds kommun efterfrågar om det finns intresse av att, på entreprenad, driva en restaurang för allmänheten i Lindegården och samtidigt leverera luncher för förskolan och skolan till mottagningsköket i Linnerydskolan.

Förutsättning är att entreprenören hyr tillagningsköket med matsal i Lindegården av Tingsrydsbostäder. All matlagning sker i Lindegårdens kök och Lindegårdens matsal fungerar som restaurang för allmänheten med lunchservering.

Idag driver kommunen måltidsverksamheten i Linneryd och under senare år har allmänheten erbjudits att äta lunch i Lindegårdens matsal. Verksamheten har dock inte drivits kommersiellt med vinstsyfte, exempelvis har det inte förekommit någon marknadsföring. Cirka 15-20 personer har regelbundet ätit sin lunch där under måndag till fredag med undantag för några veckor på sommaren då serveringen har varit stängd.

Köket i Lindegården tillagar även luncher för förskolan och skolan i Linneryd och där serveras dagligen under terminstid cirkaa 100 luncher.

En förutsättning är att alla luncher som levereras till skolan och förskolan följer Tingsryds kommuns måltidspolicy, till exempel vad gäller näringsinnehåll och servering med mera.

En annan förutsättning är att entreprenaden innebär en så kallad verksamhetsövergång vilket medför att entreprenören måste ta ansvar för befintlig måltidspersonal i köket i Lindegården och deras tjänster om de väljer att byta arbetsgivare.

Det finns möjlighet att utveckla restaurangverksamheten i Lindegården till att inte bara vara en lunchrestaurang utan att också sälja måltider vid andra tider på dygnet samt att eventuellt även omfatta caféverksamhet.

Ekonomiskt kan kommunen maximalt ersätta entreprenören med det belopp som motsvarar den kostnad som kommunen får vid en kommunal hantering av måltidsverksamheten för förskolan och skolan i Linneryd. Utöver detta ger försäljning till allmänheten intäkter.

Om det finns ett intresse för denna entreprenad kommer kommunen att gå vidare med en upphandling av entreprenaden.

Välkommen att meddela om intresse finns att driva denna entreprenad!

Svar skickas till Tingsryds kommun, Tekniska avdelningen, Box 88, 362 22 Tingsryd.

Märk kuvertet med ”Intresseanmälan Lindegården”

Intresseanmälan måste ha inkommit senast den 9 augusti 2021.