Intressekoll för handels- och administrationsprogram

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska eleverna ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, inköpare och butiksledare, eller inom administrativa yrken som till exempel personal-, ekonomi- och it-administratör.

Inriktningen administrativ service ska ge fördjupade kunskaper för arbete med administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning.

Handelsprogrammet på Wasaskolan kommer att ha fokus på besöksnäringen, både vad gäller kurser i programfördjupningen och APL. Turismen växer ständigt och runt Tingsryd hittar vi många attraktiva sevärdheter och upplevelser, det finns goda möjligheter till jobb.

Under minst 15 veckor kommer du att ha APL (arbetsplatsförlagt lärande). Då får du praktiskt omsätta dina teoretiska kunskaper.

 

Är du intresserad av ett eventuellt handelsprogram?

Gör en intresseanmälan till Lina Hading, SYV, lina.hading@tingsryd.se

I Wasaskolans programkatalog kan du läsa mer om skolan och programmet.