Invigning av äldreboendet Örnen den 14 oktober!

Onsdagen den 14 oktober invigs det moderna och energismarta äldreboendet Örnen.

Hjärtligt välkommen!

 

Program

• Underhållning av AMB-elever kl. 14.00

• Välkomsttal av Socialnämndens ordförande, Magnus Carlberg kl. 15.00

• Invigning

• Visning av de nya lokalerna

• Vi bjuder på mingelmat!

 

örnen_2

 

örnen_3

 

Örnen har trevliga och tillgängliga lägenheter för äldre. Det är kommunens största bygge någonsin både vad gäller storlek och ekonomi. Bara det gör Örnen historiskt för Tingsryds kommun.

 

Bakgrund

Bygget drog igång i mitten av 2013 och står alltså nu klart 2015. Det har varit en process där många olika komponenter behövt fungera tillsammans. Totalt har elva olika entreprenader varit involverade i bygget. Något som har krävt en väl fungerande samordning. Detta har gjorts genom att ha både bygg- och installationssamordnare som varit ansvariga för att allt arbete kunnat fungera tillsammans.

Var tredje vecka under byggprocessen har det hållits samordningsmöten före varje byggmöte. På så sätt har man i förväg kunnat planera hur alla entreprenörer ska kunna samverka på bästa sätt.

Slutsamråd för bygget skedde 20 augusti tillsammans med bygg- och miljöavdelningen. Därefter kunde inflyttning för de boende och personalen påbörjas. Även detta en process som krävt lång framförhållning och planering med många involverade.

Totalt handlar det om 40 lägenheter som har tagits i bruk, liksom administrationslokaler och inte minst ett beredningskök i allra högsta klass. I dagsläget kvarstår endast en del yttre markarbeten som beräknas vara helt klara i slutet av september.

Peråke Janén som är VD för Tingsrydsbostäder berättar att arbetet med att bygga Örnen har fungerat väldigt bra. Peråke berättar att det är en fantastiskt fin anläggning och poängterar att byggnationen verkligen är genomtänkt i alla områden.

 

Energibesparing

Förutom att Örnen är ett fint och modernt bygge så har det även andra väldigt viktiga kvalitéer. Det har från början funnits krav på att detta ska bli ett energisnålt bygge; ett mål som man har uppnått enligt dagens energikrav. Med en beräknad energiförbrukning på 77 kWh/m2 så ligger man under nuvarande lagkravet som är 80 kWh/m2.

Man siktar nu även mot att byggnaden ska få en så kallad EU Green Building certifiering. Att man satsar mycket på detta beror till största del på att driftskostnaden ska sänkas.

För att få en inblick i vad det är som gör Örnen så unikt vad gäller energibesparing följer här några exempel:

• Köket har energieffektiv ventilation samt ett centralt kylsystem där man kan återvinna kylan, det gör att man minskar värmebelastningen i köket.

• Byggnaden är välisolerad både för vinter- och sommarsäsong. På sommaren finns särskilt skikt på fönster samt solavvisande skärmar för att minska på kylbehovet i huset.

• Bygget återvinner spillvatten från hela byggnaden förutom köksdelen (det vill säga från duschar och tvättmaskiner). Det vattnet förvärmer därefter varmvattnet till tappkranarna. Just den här punkten är unik i energibesparing, då det kräver en verksamhet som är igång året runt, alla dagar, för att det ska vara gynnsamt.

• Solfångare på taket bidrar också till att värma vatten till tappvattenkranarna.

• Energisnåla installationer

• Fläktar och pumpar med lågt energibehov.

 

Övriga genomtänkta lösningar

• Sopsugsanläggning som transporterar avfallet till en central uppsamlingspunkt. Detta gör att man inte behöver transportera runt sopor i bygget, utan sopinkasten finns utplacerade i byggnaden.

• Centraldammsugare

• Varje lägenhet har en egen tvättmaskin och torktumlare. Detta för att tvättning ska ske i rummen, och därmed motverka att smittor sprids (exempelvis vid magsjuka).

• Arbetsmiljömässigt har man även tänkt mycket på att installationer ska vara arbetsmiljömässigt placerade, det vill säga i ergonomisk arbetshöjd och lättåtkomligt när man ska jobba med reparationer och dylikt.