Invigning av nya vårdcentralen i Tingsryd

Idag har det varit invigning för nya barnmorskemottagningen, folktandvården, primärvårdsrehabiliteringen och vårdcentralen i Tingsryd. Conny Axelsson, Fastighetschef Landstinget Kronoberg, Maud Causey Verksamhetschef VC Tingsryd och Sven Sunesson (C) Landstingsstyrelsen var talare. Sune klippte även banden och var den som officiellt invigde vårdcentralen.

 

vc_invigning2

Sven Sunesson (C) Landstingsstyrelsen, klipper banden!
vc_invigning1

Maud Causey, Verksamhetschef VC Tingsryd tillsammans med Peråke Janén VD Stiftelsen kommunhus & Tufab, och kommunstyrelsens ordförande Patrick Ståhlgren.