IT-pedagoger berättar om digitala verktyg i förskolan

IT-pedagogerna Emma Collin och Åsa Svensson arbetar på Juvelens förskola i Ryd. Ett av deras uppdrag är att barnen ska få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

På förskolan i Ryd har man arbetat med digitalisering sedan fem år tillbaka. Den 1 juli träder en ny reviderad läroplan i kraft, i den har en del som handlar om digitalisering lagts till.

IT-pedagogerna berättar att just idag så ska några av barnen gå till skogen. Barnen hittade en myrstack på förra turen och nu ska de gå tillbaka med lupp och förstoringspuck. Genom lupparna kan de titta närmre på myrorna. Och genom den digitala förstoringspucken får de chansen att komma ännu närmre myrstacken. Förstoringspucken förstorar myrstacken upp till 80 gånger.

- Barnen tycker att båda verktygen är spännande och för barnen är de digitala verktygen en naturlig del i deras vardag. De föds in i en digital värld, säger Åsa Svensson.

- Det är viktigt att komma ihåg att digitaliseringen är ett komplement och en del av allt annat som vi arbetar med inom förskolan. Det ena utesluter inte det andra, säger Emma Collin.

IT-pedagogerna berättar om andra verktyg de använder sig av. Exempelvis använder de sig av så kallade QR-koder.

- När melodifestivalen pågick så skrev vi ut koder som barnen kan läsa av med en app. Bakom varje QR-kod så finns en melodifestivallåt. Barnen spelar Malous låt ”I do me” ofta. Genom koderna kan de själva välja låtar, berättar Emma Collin.

Sedan två år tillbaka har förskolan en green-screen. Denna används exempelvis när de ska läsa sagor eller sjunga tillsammans med barnen.

- Vi har använt den när vi sjunger om Bockarna bruse. Då får ett barn i taget gå över en bro. Detta tycker barnen är roligt, berättar Åsa Svensson.

Emma Collin berättar om särskilda målarbilder som barnen kan färglägga. När de har färglagt bilden klart använder de en applikation på surfplattan och då blir bilden i 3D och rör sig på skärmen.

- Det finns till exempel en bild med en brandbil och i appen kör den runt och släcker eld genom att spruta vatten. De färger som barnen har valt själva är de som syns på skärmen. Här vävs både skapande och det digitala samman, berättar Emma Collin.

På förskolan finns ett bi som kallas ”bee-bot” som barnen kan programmera.

- Vi har exempelvis satt upp plastflaskor som barnen har fått försöka välta genom att programmera biet så att den välter flaskorna. På så vis får vi också in matten när barnen räknar hur många flaskor som de välter, berättar Åsa Svensson och Emma Collin.

IT-pedagogerna har tagit fram en IT-plan med mål för både barnen och personalen på förskolan. Den ska inspirera personalen och rama in vad de tillsammans vill nå för mål.

- Framtiden blir mer och mer digital. Våra barn är vår framtid och därför är det viktigt att vi ger dem de verktyg som de behöver, både analoga och digitala, säger Emma Collin.

 

Följ gärna Ryds IT-pedagoger på
Instagram under namnet rydsitpedagoger!