Känd profil i Tingsryd ny VD

Karin Nilsson är ny VD för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, TUFAB. Det kommunala bolagets huvuduppgift är att köpa, hyra ut och förvalta fastigheter. Dessutom arbeta för att underlätta för växande företag som behöver hitta nya och större lokaler.

Sedan många år är hon en välkänd politiker i Tingsryds kommun och har nu bytt roll i och med att bli verkställande direktör för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB, TUFAB. Hennes målsättning är att arbeta för och hjälpa företag att utvecklas.