Klart att sälja Kurrebo

Växjö tingsrätt har på tisdagen beslutat att godkänna Stiftelsen Kurrebos ansökan om att försätta stiftelsen i likvidation.

Beslutet vinner laga kraft om tre veckor. Tingsrätten har utsett Jan Pyrell till likvidator. Nu kommer processen kring en försäljning att kunna påbörjas på allvar.

Sett ur Kurrebostiftelsens vägnar är jag naturligtvis väldigt glad att denna långdragna och delvis plågsamma process kan få ett slut. I och med detta öppnas åter möjligheten att göra något bra med fastigheten som engagerat många människor under väldigt lång tid, säger Mikael Jeansson, ordförande i stiftelsen.