Klart med avtal angående samverkan inom e-tjänster

Avtalet är tecknat med sju kommuner i Kalmar län som har en etablerad samverkan sedan tidigare under namnet Cesam H. E-tjänsteplattformen kommer att bli grunden för “mina sidor”, där kommunens alla e-tjänster och blanketter ska finnas samlade.

E-tjänsteplattformen kommer att ligga till grund för kommunens digitala omställning som ska leda till ökad service och bättre tillgänglighet, bland annat genom att invånare och besökare kan logga in med e-legitimation med sin dator eller smartphone och sedan göra ansökningar eller se status på sina ärenden i kommunen oberoende av tid på dygnet.

- Genom att ingå i denna samverkan tar vi ännu ett kliv i att förbättra servicen för våra invånare. Vi vill att man ska kunna nyttja den kommunala servicen när det passar en själv oavsett vilken tid på dygnet. Vi vill bli ännu mer tillgängliga och målsättningen är att utöka den kommunala servicen ytterligare, säger Mikael Jeansson.

Inledningsvis kommer det att finnas ett begränsat antal enklare e-tjänster men dessa ska utökas över tid. I princip går det bygga e-tjänster av alla befintliga blanketter som vi har idag, vilket även är det långsiktiga målet. Exempel på e-tjänster är felanmälan av exem-pelvis gator eller belysning, ansökan om bygglov eller skolskjuts.

- Gemensamma resurser och samarbete kommer att förenkla för invånare och företag att nyttja kommunal service genom enkla digitala lösningar, säger Billy Rosander, utvecklingsledare på Tingsryds kommun.