Klart med ny kommunchef i Tingsryds kommun

KSAU har idag fattat beslut om att anställa Christer Kratz som ny kommunchef i Tingsryds kommun. Christer kommer att tillträda i höst.

Rekryteringen genomfördes av Mercuri Urval och vi hade 42 sökanden till tjänsten.
Vi valde att gå vidare med fyra kandidater och intervjuer av dessa genomfördes i början av juni.
Två personer gick vidare till tester och djupintervjuer, därefter valdes Christer Kratz.
Rekryteringen har gjorts med en bred förankring och enighet i beslutet där både politiker, fackliga representanter och chefer deltagit.