Kommunala idrottshallar stängs

Folkhälsomyndigheten kom den 22 december med ett förtydligande angående regeringens beslut att kommunala idrottshallar med mera ska stängas fram till 24 januari.

Följande gäller med omedelbar verkan fram till och med 24 januari för allmänheten inklusive all föreningsverksamhet. Detta gäller nu även födda 2005 och yngre vilka tidigare har fått träna. Samtliga redan genomförda bokningar kommer att tas bort fram till och med 24 januari.

Idrottshallar

Stängda för all verksamhet.

Bowlinghall

Stängd för all verksamhet.

Ishall

Stängd för all verksamhet med undantag är professionell verksamhet i form ishockey,Tingsryd AIFs A-lag.

Simhall Kaskad

Verksamheten drivs av Medley AB och omfattas av andra restriktioner.

Folkhälsomyndigheten uppmanar fortsatt till motion utomhus förutsatt att gällande rekommendationer följs. Därför kommer elljusspåren i kommunen att vara öppna för allmänheten.

Regeringen skärper restriktionerna inför julhelgen

Möjlighet att träna på utomhusanläggningar