Kommunbesök på Qvisingsö gård

För att uppdatera sig om hur situationen ser ut gällande bland annat vildsvinens framfart och hur förra årets torka påverkade lantbrukarna, besökte flera representanter från Tingsryds kommun en av gårdarna i kommunen. Denna gång var det Qvisingsö gård i Älmeboda, som ägs av Camilla och Fredrik Hilmersson.

Inbjudan kom från LRF, lantbrukarnas riksförbund, och lantbrukare från flera gårdar redovisade hur deras arbete påverkats av torkan och vildsvinen. Förutom att kostnaderna ökat har skadorna också medfört extraarbete.

Kommunen tar vildsvinsproblematiken på allvar och ser över möjligheten att öka andelen svenskt lokalproducerat vildsvinskött i kosten. Vi ser även över hur vi tillsamman med våra skyddsjägare kan åstadkomma en effektivare skyddsjakt. Vi vet att denna sortens jakt är en krävande i form av både tid men även utrustningsmässigt. Där kan ersättningsnivåerna kanske justeras, säger Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande.

Anna Johansson (C)

Hembakat från Skarmansmåla

Frida Holmqvist, Skarmansmåla, Älmeboda, bjöd på hembakat bröd. En smörgås med rökt vildsvin, picklade rabarber, hemlagad färskost med ramslök och toppat med rapsblommor. Ett sätt att visa på hur en gård kan utveckla parallella verksamheter.

Frida Holmqvist, Skarmansmåla

Hembakat

Ann-Cathrine Carlsson, LRF Sydost

Det var något som också lyftes fram, bland annat av Ann-Cathrine Carlsson, LRF Sydost, vilken betydelse det har att skapa och utveckla förädlade produkter från gårdarna i Tingsryds kommun.

En högre grad av förädlingsnivå på våra gårdar innebär att värdet på den producerade varan eller tjänsten stannar kvar hos ursprungsproducenten. Det vill säga att det ger en bättre intäkt på gården. Det är väldigt viktigt att möjligheterna att kunna leva på vad gården ger ökar. Detta innebär i sin tur att landsbygden kan överleva på sikt, menar Mikael Jeansson

Svenskt kött

Sammanlagt finns omkring 400 mjölkkor på Qvisingsö, som är den största gården i Tingsryds kommun sett till antal mjölkkor. De har också egen uppfödning av tjurkalvar och levererar omkring 400 djur till slakt om året. När det gäller lantbruket vill Camilla Hilmersson lyfta fram betydelsen av det arbete som sker runt om på gårdarna i landet.

Vi vill få fram budskapet att vi är en del av lösningen på klimatproblemet och inte problemet. Vi ligger i framkant i Sverige när det gäller att producera livsmedel på ett hållbart, effektivt och säkert sätt. Som dessutom har lägre klimatpåverkan än världsgenomsnittet. Vi behöver producera mer livsmedel i Sverige för att inte importera livsmedel som har högre klimatpåverkan.

Sen har vi ett stort hot mot lantbruket  i dessa bygder och det är vildsvinen, säger Camilla Hilmersson.

 

 

Fredrik och Camilla Hilmersson

I hallen där korna mjölkas med robot.

Något som flera lantbrukare framhöll från LRF var att kommunen är bra på att köpa närproducerat kött.

Under år 2017 var kommunens andel svenskt kött i upphandling i det närmaste 100 procent, något vi så klart är stolta över, säger Mikael Jeansson.

Besökarna fick också se hur gården arbetar med robotmjölkning, där korna själva går in i särskilda bås och blir mjölkade, samt hälsa på nyfödda kalvar.

Nyfödd kalv

Ko robotmjölkas