Kommunchefen arbetar hemifrån – har Covid-19

Tingsryds kommun har sedan några dagar tillbaka möjlighet att genomföra provtagning för covid-19 hos boende och personal på äldreboenden, allt för att skydda våra äldre.

En samordningsgrupp ledd av kommunchef Christer Kratz och nyckelpersoner från kommunens verksamheter träffas två gånger per vecka, med syfte att leda och samordna kommunens arbete med att minska smittspridningen i samhället och i verksamheten. Samordningsgruppen har sedan tisdagen 31/3 dessa möten online, där flera deltagare är med på distans.

Vid tidpunkten för det senaste samordningsmötet på torsdag morgon så rapporterades att 12 ur personalen har testats, 10 var negativa, 2 avvaktade svar. Ingen hade vid den tidpunkten alltså konstaterats smittad. Senare under torsdagen kom besked att kommunchefen testats positivt för Covid-19. Christer har följt samtliga säkerhetsrekommendationer och har stannat hemma under hela sjukdomsperioden. Christer rapporterar nu under lördagen att han är relativt pigg och att han har kunnat arbeta hemifrån stora delar av veckan som har gått.

Region Kronoberg har sedan en tid tillbaka meddelat att det finns samhällspridning i länet. Myndigheterna säger också att mörkertalet på antalet smittade med hög sannolikhet är stort. Normalt sett informeras inte allmänheten om vem som har testats positivt, då den uppgiften skyddas av sekretess. Christer har i detta läge själv valt att informera om att han testat positivt för Covid-19.