Kommunens ekonomi stark 2020 – planerar för flera satsningar

Delårsbokslutet i augusti månad visar att Tingsryds kommun går mot ett starkt bokslut. Flera förklaringar ligger bakom, men det beror främst på att de statliga åtgärder som har beslutats om i samband med pandemin gynnar kommunens ekonomi.

Framförallt handlar det om de extra riktade statsbidrag som staten har beslutat om och att ersättningarna för korttidspermitteringar ger en bättre skatteprognos än tidigare väntat. Det handlar också om att kommunen får fördelar av förändringar i skatteutjämningssystemet, att vård- och omsorgsnämndens handlingsplan för en budget i balans ger effekter och att nämnderna i övrigt totalt sett har en bra balans i sina verksamheter.

- Läget är lite dubbelt, vi har god ekonomi i år men kommande år har fortfarande sina utmaningar, säger kommunstyrelsens ordförande, Mikael Jeansson.

Det kommunen gör nu är att dra nytta av det goda läget för att bättre kunna möta utmaningar framåt. Verksamheterna arbetar med att hitta lämpliga saker som hinner genomföras detta året. Det är åtgärder som behöver genomföras och som därmed inte belastar kommande år. Dessutom är det svårt för kommunen att spara över pengar mellan olika budgetår.

- Det gäller att hitta sådant som är av engångskaraktär, så att det inte ökar de löpande kostnaderna framåt. Det kan handla om att åtgärda underhållsbehov, genomföra önskvärda arbetsmiljösatsningar eller att tillgodose andra verksamhetsbehov, men det kan också handla om rena bokföringstekniska åtgärder som att se över våra fastighetsvärderingar, säger Christer Kratz, kommunchef.

På uppdrag av kommunstyrelsen för nu kommunchefen en löpande dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott om olika förslag om vad som är lämpligt och möjligt att genomföra under hösten. Flera åtgärder är nu på gång att startas upp och det finns flera förslag som ännu inte har hunnit behandlas.

- Vi kommer löpande att informera om vad som är på gång, avslutar Mikael Jeansson.