Kommunens gator sopas

Sopning av kommunens gator kommer att påbörjas under vecka 12 och kommer att pågå under sex veckor.

Samhällena sopas i ordningen Tingsryd, Konga, Rävemåla, Linneryd, Väckelsång, Urshult, Ryd och Fridafors.

Sopningen beräknas pågå i cirka sex veckor.

Fastighetsägare uppmanas att sopa grus från tomtgräns ut i gatan innan sopning sker samt

undvika att parkera på gatorna i samband med sopningen.

Tidsåtgång för sopning

  • Tingsryd, Konga cirka två veckor
  • Rävemåla, Linneryd cirka en vecka
  • Väckelsång, Urshult cirka en vecka
  • Ryd, Fridafors cirka en vecka

Med risk för regn och frost går det inte att sopa alla dagar samt att det innebär att arbetet inleds lite senare på dagen.

Frågor angående sopning besvaras av Jerry Håkansson, 0477-442 53 och Bengt Eriksson,

0477-442 57.