Kommunens invånare får tycka till i SCB:s medborgarundersökning

Tingsryds kommun kommer att delta i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. Det är 111 kommuner och totalt cirka 130 000 personer om ingår i urvalet i år.

I medborgarundersökningen får kommunens invånare tycka till om kommunen och dess verksamheter, och får betygsätta dessa tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Det är viktigt att alla personer som har blivit utvalda att delta i undersökningen gör det. Resultatet av undersökningen kommer att vara ett instrument för Tingsryds kommun att planera efter.

Viktiga datum
Mellan den 23 augusti - 29 augusti kommer ett första brev från SCB att skickas ut till de personer som har blivit utvalda att besvara undersökningen. Det går att besvara undersökningen antingen på pappersenkät eller via SCB:s webbplats. I brevet finns inloggningsuppgifter till SCB:s webbenkät, som gör det möjligt att direkt logga in och besvara enkäten.

Enkäten kommer att skickas med brev till de personer som har blivit utvalda att besvara undersökningen mellan den 7 – 13 september.

Den 31 oktober är sista dagen att skicka in enkäten med post. Själva insamlingen stänger den 5 november (kl. 13.00).

Webbenkäten går att besvara på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns även på arabiska.