Kommunledningen svarar på påståendet att Tingsryd skulle vara fullt

Under de senaste dagarna har Sverigedemokraternas påstående om att Tingsryd är fullt fått stor spridning i sociala medier. Detta har skadat Tingsryd som kommun. Med anledning av detta vill kommunledningen i Tingsryds kommun förtydliga att uttalandet inte är något som kommunledningen står bakom.

För den nuvarande mandatperioden har socialdemokrater, moderater och kristdemokrater bildat en politisk majoritet i fullmäktige. I kommunstyrelsens arbetsutskott finns följande partier representerade: Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna. Kommunens värdegrund med ledorden respekt, öppenhet, ansvar, trygghet och engagemang genomsyrar kommunens verksamhet och överensstämmer inte med åsikten att Tingsryd skulle vara fullt.

- Detta är inget kommunledningen står bakom utan i vår kommun är alla välkomna. Vare sig man flytt eller vill flytta hit. Vi har gott om utrymme för alla som ser en framtid i Tingsryds kommun, säger Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande.

På bild är Kommunstyrelsens arbetsutskott, från vänster: Patrick Ståhlgren (1:e vice ordförande), Magnus Carlberg (ledamot), Anna Johansson (2:e vice ordförande), Mikael Jeansson (ordförande) och Cecilia Cato (ledamot).