Kompetensutveckling för projektpersonal

I projektet Tillsammans i Tingsryds kommun, som är medfinansierat av AMIF, Migrationsverkets Asyl-, Migrations-, och integrationsfond, strävar vi efter att vår projektgrupp ska ha en spetskompetens och expertis som får våra deltagare i projektet att känna trygghet och tillit. Projektgruppen har en gedigen erfarenhet, men kunskap får vi aldrig för mycket av. Nyligen var två ur vår projektgrupp på olika föreläsningar för kompetensutveckling.

 

Hadeel Sandid, brobyggare och språkstödjare, har varit på föreläsning med AMIF om hur man på ett bra och effektivt sätt ställer om sin verksamhet digitalt. I spåren av covid-19 är detta värdefullt, för att kunna fortsätta vårt viktiga arbete så effektivt som möjligt.

Innehållet i föreläsningen var relevant och till stor nytta för min verksamhet. Genom att lyssna på Ronneby kommun och hur de i sitt projekt, BIU Online 2.0 (ett projekt som syftar till att skapa en nationell struktur för studiehandledning online), har jobbat med integration fick jag mycket inspiration, tips och idéer som jag i min tur kan ta med till min egna verksamhet och framförallt till vårt projekt Tillsammans i Tingsryds kommun, till exempel hur man skapar engagemang i den digitala världen.
Jag lämnade föreläsningen med en större och bättre förståelse för hur jag kan stötta en målgrupp som har olika nivåer av teknisk erfarenhet

 

Lisa Edlund, projektkoordinator och projektledare, har medverkat i en föreläsning som Religionsvetarna höll i, den inriktade sig på bakgrunden till kulturmöten- om klanen, släkten och familjens betydelse i de länder där många av de migranter som idag kommer till Sverige, härstammar ifrån.

Hur är synen på arbete då erfarenhet från arbete och utbildning har stora skillnader. I arbetslivet finns skillnader mellan kulturer och religioner- hur uttrycker dessa sig?
Vidareutveckling av kunskaper inom arbetsmarknadsintegration och skillnaderna mellan inrikes och utrikesfödda i frågor kring sysselsättningsnivå. Däribland också konsekvenserna som kan uppstå samt olika strukturer som synliggör både formella och informella hinder för utomeuropeiskt födda kvinnor att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

Det är viktigt för oss som arbetar med människor att ständigt påminnas om att lika självklara som mina egna värderingar är för mig är andras värderingar självklara för dem. Vi är unika individer, men påverkas av kulturen runt omkring oss, som syns i både handlingar och grundläggande värderingar.

Jag har vidareutvecklat mina tankar om kultur och värderingar, och höjt min kunskap om hur det kan vara att komma från en kultur där familjen och klanen är dominerande, och kontrasten att komma till Sverige som är ett av världens med individualistiska land.

Jag kan ta detta med mig in i vårt projekt Tillsammans i Tingsryd, så att jag och mina kollegor kan arbeta ännu mer med tydlighet kring förväntningar och krav, som många gånger är självklara för oss, men inte alltid för individerna vi jobbar med. Detta har en grund i att dessa individer många gånger kommer från samhällen med andra grundläggande värderingar i relation till arbete.

Jag tar med mig hur viktigt vårt arbete är när det kommer till skillnaderna i sysselsättningsnivåer mellan inrikes- och utrikesfödda och att vi tillsammans måste arbeta för att minska det både på strukturell och individuell nivå.

 

Har du frågor eller funderingar kring projektet?
Du når personal ur projektgruppen via kommunens medborgarkontor:
telefon: 0477 44 100