Koncernbildning

Kommunfullmäktige beslutade att Tingsryds kommun och dess kommunala bolag från och med årsskiftet 2011/2012 ska bilda en koncern och att de kommunala stiftelserna på sikt ska avvecklas.

Läs mer om koncernbildningen i filen nedan.

2011-12-29