Konstgräsplanen i Tingsryd i bruk

Nu är Tingsryd United slutligen i hamn med sin konstgräsplan vid Idrotten 1 i centrala Tingsryd. Tingsryds kommun är delaktig i satsningen och har bland annat bekostat belysning och bidragit med ett investeringsstöd till föreningen.

Satsningen på en konstgräsplan kan ge barn och ungdomar i kommunen flera tusen aktivitetstimmar per år jämfört med en naturgräsplan med 200-400 timmar. Planen ses därför som mycket värdefull för Tingsryds kommun, eftersom vi jobbar för att alla kommunens barn och ungdomar ska ha en meningsfull fritid.

Fotboll är Sveriges och Tingsryds kommuns största idrottsaktivitet sett till antalet utövare. Den här satsningen gör det möjligt även för föreningarna i vår kommun att kunna träna och spela fotboll under hela året, säger kommunens fritidssamordnare Kenth Axelsson.

Kenth Axelsson är fritidssamordnare.

Tingsryd United har med egna medel och bidrag från Allmänna arvsfonden, RF SISU och Tingsryds kommun lyckats ro iland projektet.

Som en del i satsningen har Tingsryds kommun bidragit med en investering i belysningen för planen på 1,2 miljoner kronor samt gett ett investeringsstöd på omkring 250 000 kronor. Tingsryds kommun ansvarar för drift och skötsel av planen samt fördelning och bokning av tider under vintersäsongen.

I konstgräs finns ämnet granulat som vi ansvarar för att handskas mycket varsamt med.

Där har Tingsryd United en väldigt bra utformad anläggning som gör att inga mikroplaster sprids i dagvattnet om planen sköts på rätt sätt, säger Kenth Axelsson.

Lösningen är bland annat en dagvattenfälla som samlar upp granulat som hamnat i brunnar för regn- och smältvatten. Filter bidrar till att ta bort mikroplaster som hamnat i dräneringsvattnet och asfaltering runt planen gör också att granulatet inte sprider sig till naturen.