Kring uppmärksamheten av kommunens vaccinationsarbete i media

Angående två överblivna vaccindoser 22 januari 2021.

Vård- och omsorgsförvaltningen i Tingsryds kommun följer den prioriteringsordning gällande vaccineringen som är rekommenderad från Folkhälsomyndigheten

Angående två överblivna vaccindoser 22 januari 2021

Inför den 22 januari fick Tingsryds kommun 300 doser av Pfizers vaccin mot covid-19. Vaccinsamordnaren organiserade vaccineringen som då gällde enbart fas 1 där dessa grupper ingick:

  • Personer på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen. I princip menas alla med hemtjänst men lokala prioriteringar vid brist på vaccin kan göras, om man kan identifiera en grupp med lägre risk för allvarlig covid-19 än ovan nämnda.
  • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.
  • Nära hushållskontakter till personer som har hemtjänst.

Fas 2 var inte aktiverad, utan reservlistan gällde individer som angetts ovan.

Om vaccinet

När en förpackning är öppnad, som räcker till fem-sex individer, måste den förbrukas inom sex timmar.

Den aktuella dagen

Den 22 januari genomförde vård- och omsorgspersonalen ett intensivt arbete genom att hämta omsorgstagare och köra dem till det särskilda boendet Örnen samt Solglimten där vaccinationen skulle genomföras. Vaccinet är känsligt och kan inte flyttas. Listan med de bokade omsorgstagarna som skulle vaccineras var klar inför dagens arbete. Men under dagen fick vaccinationssamordnaren via vaccinationsteamet besked om flera avbokningar. Det här innebar att vaccinationsteamet, efter att de ringt och försökt få fatt i andra personer på reservlistan, stod med en överbliven dos.

Personer på reservlistan kunde inte ges vaccin av medicinska skäl (till exempel varanbehandling) eller att de inte kunde komma med kort varsel, eller ångrat sig. Det var sent på dagen och tiden för vaccinets hållbarhet var inne på de sista minuterna. Personalen var på väg hem. Vaccinsamordnaren ställde frågan till förvaltningschefen att det fanns en överbliven dos utan mottagare inom priogrupp 1 och vad som skulle göras med dosen som inte fick gå till spillo.

Förvaltningschefen kontrollfrågade om alla andra möjligheter var utredda enligt rutin. Vaccinssamordnaren svarade att alla andra möjligheter är utredda och att det var 15 minuter kvar innan dosen måste kasseras. Förvaltningschefen föreslog då att vaccinsamordnaren skulle ta den. Så blev det. När hon skulle vaccineras cirka 5 - 10 minuter senare blev ytterligare en dos överbliven på grund av avbokning.

Förvaltningschefen fick åter frågan från vaccinationssamordnaren och undersökte om det fanns några andra på förvaltningen som kunde ta vaccinet. Det fanns en verksamhetschef inom hälso- och sjukvård kvar på kontoret, men denna sa nej utifrån att hen inte var mentalt redo för vaccination. Då beslöt förvaltningschefen att ta den själv. Just för att ingen dos fick gå till spillo.

Vid den tidpunkten gällde endast fas 1.
Kommunen bedömer att risken för att liknande situation ska inträffa igen är minimerad med tanke på att reservlistan utökats att gälla fler orter och personer tillsammans med möjligheten att gå till fas 2 utifrån råd från Region Kronoberg.

Samma situation uppstod den 26 januari då två överblivna doser riskerade att kasseras. För att undvika det vaccinerades två personal i förvaltningsledningen.

Inga doser får kasseras

Vård- och omsorgsförvaltningen och vaccinationsteamet ska enligt rutin göra allt i sin makt för att undvika att överblivna doser inte ska behöva kasseras. Inför varje vecka ska det finnas en plan för att vaccinera personer i fas 1 och på sikt fas 2.

Trots detta kan det under vaccinationsarbetet uppstå situationer med överblivna doser.

Vid överblivna doser som riskerar att behöva kasseras ska enligt förvaltningens rutin följande prioritetsordning gälla om det är utrett att ingen inom ovanstående grupper finns att tillgå:

  1. Reservlista på personer tillhörande fas 1.
  2. Reservlista på personer tillhörande fas 2 (även under fas 1).
  3. Reservlista personal i förvaltningsledning.

Ovanstående prioritering görs för att så långt det är möjligt undvika att doser ska behöva kasseras. Vård- och omsorgsförvaltningen är väl medvetna om att ovanstående förfarande kan innebära att andra personer än de mest prioriterade kan komma att vaccineras tidigare än planerat, men fördelarna av att inte slänga vaccindoser anses vida överväga positivt då vaccin slutligen ändå ska erbjudas samtliga invånare i kommunen

Foto: Alexander Hall

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2021-02-12