Kundnöjdhetsundersökning avfallshaneringen i Tingsryds kommun

Under nästa vecka kommer en enkät gällande avfallshanteringen att skickas ut till slumpvis utvalda hushåll.

Avfallshanteringen har blivit en viktig fråga för ett hållbart samhälle och varje hushålls engagemang och vilja att hjälpa till i detta arbete är viktig för framtiden.

Vi som jobbar med avfallshanteringen vill veta vad du som bor i kommunen tycker. Därför kommer ett slumpvis urval hushåll att få en enkät med posten i början av nästa vecka (v 44). Vi frågar dig som bor i villa eller lägenhet  både i tätort och på landsbygd.

Vi hoppas att du som får enkäten tar tillfället i akt att tycka till! Vi ser fram emot synpunkter och förslag och kommer att beakta dessa i det fortsatta arbetet med att utveckla kommunens avfallshantering på bästa sätt, både för er och vår miljös skull.

Kundnöjdhetsmätningen RentNöje genomförs av Utredarna AB som har möjlighet att jämföra resultatet med kommuner i hela Sverige.

Vi ser fram emot ditt svar!

Renhållningsavdelningen