Kvinnor kan-projekt i full gång

Kvinnor kan är ett pågående projekt i Tingsryds kommun. Just nu deltar 18 kvinnor. - Tanken är att ge kvinnorna verktyg för att finna sina egna förutsättningar till att komma ut i arbete eller studier, berättar projektledare Lisa Edlund.

Projektet startade i slutet av 2018 med planering, började med deltagare i början av 2019 och pågår fram till april 2020. Kvinnor kan vänder sig till utrikesfödda kvinnor som är språksvaga och står långt från arbetsmarknaden.

- Under projektettiden ska kvinnorna få kunskap om den svenska arbetsmarknaden, öka sina kunskaper i det svenska språket och påbörja ett aktivt jobbsökande för att slutligen nå självförsörjning. De 18 deltagarna är aktiva och positivt inställda, säger Lisa Edlund.

Tanken är att deltagarna ska kombinera praktik med kompetenshöjande insatser. Fokus kommer att börja med kommunens egna verksamheter.

- Därefter riktas mer fokus mot näringslivet. De insatser som projektet kommer bestå av är främst informerande gruppmöten och workshops, studiebesök, språkträning och hälsofrämjande aktiviteter.

Målet är även att den process som vi ser under projektets gång ska resultera i en lyckosam arbetsmetod för andra som kan vara aktuella för liknande insatser, i en mer permanent modell inom arbetsmarknadsenheten efter projektavslut.

Responsen har varit positivt, både internt och från målgruppen.

- På den informationsträff som vi hade i början av projektet för att bjuda in potentiella deltagare och informera om projektet var deltagandet över förväntan med över tjugo närvarande, mycket tack vare vårt goda samarbete med Arbetsförmedlingen och IFO vuxen.

Internt har det varit en positiv respons mot att öka insatser mot målgruppen och där kommunens verksamheter har varit öppna för att ta emot praktikanter.

- Projektet är fortfarande i första delen av genomförandet och har mycket kvar vad gäller tid och insatser, där vi ser att det finns goda chanser för några av deltagarna att nå sina mål och där andra har en längre väg att gå, där projektet har goda möjligheter att finnas till på vägen. Vad gäller praktikplatser är vi fortfarande i behov av några och jag skulle därför vilja skicka med att om några fler har möjlighet att ta emot praktikanter nu innan och under sommaren är ni välkomna att höra av er till mig. Det har varit otroligt roligt med så god respons så tidigt i projektet och vi ser positivt på de resultat som projektet kan leda till, säger Lisa Edlund.