Låga vattennivåer i länet

Det är för årstiden ovanligt låga grundvattennivåer i Kronobergs län samt låga vattennivåer i många sjöar och vattendrag. För närvarande råder det inga akuta problem med tillgången till dricksvatten, men det råder restriktioner för vissa vattentäkter i länet.

 

Nedan hittar du länkar till mer information både specifikt för Tingsryds kommun och information för hela länets lägesbild från Länsstyrelsen Kronoberg. Tingsryds kommuns sida kommer vi uppdatera med information som rör vår kommuns vattennivåer och eventuellt förändrad lägesbild. Hos oss berör det här främst personer med egen brunn, och som tidigare år har haft problem med uttorkade brunnar. Detta kan du läsa mer om i länkarna nedan.

 

Lägesbild för Tingsryds kommun

Lägesbild länet - Länsstyrelsen kronoberg