Lägesbild av torkan diskuterades

Länsstyrelsen och LRF Sydost samlade närmare 70 personer från kommuner, regionen, branschorganisationer, hästnäringen, banker, Svenska foder, försäkringsbolag med flera till ett samverkansmöte på länsstyrelsen under torsdagen.

Tre frågeställningar diskuterades:

  • Konsekvenser på kort och lång sikt?
  • Vad kan du göra ifrån din organisation?
  • Hur vi samverkar framåt?

Diskussionen handlade om ekonomiska konsekvenser på kort och lång sikt. Psykisk ohälsa. Foder och vatten till djuren, köer för inlämning till slakt. Räddningstjänst, tillgänglighet till vatten att fylla exempelvis tunnor till släckningsarbetet, samarbete kring röjning vid brand.

Vattenförsörjning för regionens alla invånare.

Återplanering av skog som inte har skett kommer att ge långsiktiga konsekvenser.

Mötet följs upp den 26 september då bilden efter sommaren klarnat ytterligare.

Tingsryds kommun representerades av kommunstyrelsen ordförande Mikael Jeansson, samt oppositionsrådet Anna Johansson. Tjänstemän från kommunen var Camilla Norrman, miljö- och byggnadschef (tv) och Carina Axelsson, VA-chef.

Med på bilden till höger är landshövdingen Ingrid Burman.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2018-08-09