Länets kommuner uppmanar medarbetare till vaccination – skickar ut brev till alla inom vård och omsorg

Samtliga åtta kommuner i Kronobergs län uppmanar nu alla anställda inom vård och omsorg att vaccinera sig. Länets kommuner, som arbetsgivare, förväntar sig att den som arbetar inom vård och omsorg är dubbelvaccinerad för att säkerställa en trygg omvårdnad för de äldre och sköra i samhället.

Personal inom vård och omsorg i länets alla kommuner, får i dagarna ett brev hemskickat med en uppmaning om att vaccinera sig mot covid-19. Brevet skickas även till de som redan är vaccinerade.  Detta är ett gemensamt initiativ av kommunchef och kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun och arbetet samordnas av Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Det är av största vikt att våra äldre och mest sköra invånare får vård och omsorg av vaccinerad personal. Vi vet att bästa sättet att undvika att bli svårt sjuk i covid-19 och att minska risken att smitta andra är att vaccinera sig, säger Max Hector, försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Martin Hansson, chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Tingsryds kommun, håller med.

Jag vet att majoriteten av våra medarbetare inom vård och omsorg redan har vaccinerat sig, och att några få inte kan ta vaccin av medicinska skäl. Därför vill jag rikta mig särskilt till dig som ännu inte har vaccinerat dig. För våra omsorgstagares skull ber jag dig att vaccinera dig mot covid-19. Det är det bästa sättet att skydda våra äldre och mest sköra från svår sjukdom och död, säger han.

Folkhälsomyndigheten har vid återkommande tillfällen uppmanat oss att skydda riskgrupper och de äldre och sköraste i landet genom att vaccinera oss. Vid regeringens presskonferens den 30 september skärpte dessutom socialminister Lena Hallengren tonen. Hon menade att det kan bli aktuellt för arbetsgivare att ta till arbetsrättsliga åtgärder mot personal som inte vaccinerat sig inom vård och omsorg. Det är viktigt att föra en dialog med den anställda, samverka med skyddsombud och att låta vikarier och anställda vaccinera sig på arbetstid.

Våra omsorgstagare och deras anhöriga upplever oro och de förväntar sig att vi som jobbar inom vård och omsorg ska vara vaccinerade. Jag hoppas att du vill bidra till en ökad trygghet för våra omsorgstagare och deras anhöriga genom att du vaccinerar dig, säger Martin Hansson.

Martin Hansson, chef för vård- och omsorgsförvaltningen.