Lätt att hitta med ny digital kommunkarta

Här kan du orientera dig om vad som finns i din omgivning där du bor i Tingsryds kommun.

Kommunkartan är en webbaserad karta som visar geografisk information relevant för Tingsryds kommun.

I kommunkartan finns mängder av information som du som invånare kan ta del av. Här kan man hitta lekplatser, skolor, cykelleder, naturreservat, idrottsanläggningar, kanotleder med mera.

Även mer praktiskt information som var laddstolpar och toaletter finns. Hur upptagningsområden för skolskjutsar ser ut, snöröjningskartor, vilken mark kommunen äger och så vidare.

Tingsryds kommun hoppas att både kommuninvånare och de som besöker kommunen skall ha nytta av informationen samt att den väcker nyfikenhet till nya upplevelser

Kommunkartan finns publicerad på kommunens hemsida och du hittar den via denna länk.

Det går också på egen hand att producera en situationsplan eller en annan karta över sin egen fastighet som man kan ha användning för när man söker bygglov, enskild avloppsanläggning eller annat.

Gå in i kommunkartan och kryssa i någon eller några av kategorierna det finns att välja på: Uppleva & Göra, Bygga & Bo, Utbildning & Omsorg och Trafik & Vägar. Klicka på pilen bredvid och klicka sedan i de objekt du vill se på kartan. I webbkartan finns det möjlighet att göra egna kartor att ladda ner eller skriva ut, säger GIS-tekniker Linnéa Larsson som arbetat med att utforma den webbaserade kommunkartan.

Jag är stolt över att vi lyckats skapa en digital kommunkartan med all denna information. Jag hoppas alla går in i kartan och utforskar. Det är väldigt lärorikt och spännande. Säger miljö- och byggnadschef Camilla Norrman.