Leva och bo i Ryd - välkommen till möte

Du som bor i området i och omkring Ryd är välkommen till ett möte den 16 maj på Gillet i Ryd 18.00. Arrangör är Tingsryds kommun.

Under april månad fick medborgarna i Ryd med omnejd möjlighet att besvara en enkät som skickades ut till hushållen under rubriken Hållbar trygghet. I nästa steg vill Tingsryd kommun bjuda in till ett möte där Rydborna har möjlighet att ge sin bild av Ryd, vad som är bra och vad som behöver förbättras, allt ifrån kommunikationerna, skola, barn- och äldreomsorg, service och handel till själva platsen.

Tingsryds kommun bjuder därför in till möte för att få information om Ryd.

När: 16 maj

Tid: 18.00

Var: Gillet i Ryd, Lindvägen 1

Hållbar trygghet är en modell som initierats av politiker i Tingsryds kommun med syfte att skapa ökad förståelse för den upplevda otrygghet som visade sig i Trygghetsmätningen 2018. Arbetsmodellen ska kunna användas på samma sätt oavsett ort och uppdrag i kommunen. Sedan november 2018 har en arbetsgrupp med representanter från Tingsryds kommun, Tingsrydsbostäder, Polismyndigheten och Migrationsverket arbetat aktivt med uppdraget.

Svaren från enkätundersökningen kommer att användas som underlag för att ta fram ett förslag på en handlingsplan till kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Förutom enkäten finns nu möjlighet att möta kommunens och polisens representanter i ett dialogmöte där fördjupande frågor utifrån enkäten diskuteras. Dialogmötet kommer att äga rum den 16 maj klockan 18.00 på Gillet i Ryd.

En återkoppling av resultaten från undersökningen, dialogmötet och handlingsplanen planeras kunna ges i ett öppet möte i Ryd någon gång under senhösten i år.