Linneryds badhus åter öppet

Badhuset i Linneryd har under en kort tid varit stängt på grund av att en revisionsbesiktning av elförsörjningen genomförts. Kommunen som fastighetsägare ville säkerställa att badhuset var i godkänt skick.

Revisionsbesiktningen visade på en del brister i säkerheten, som Linneryds bad-och motionsförening blev ålagda att åtgärda av en behörig elektriker, för att fortsättningsvis kunna bedriva verksamheten.
Bristerna är nu åtgärdade och föreningen har fått klartecken att återigen öppna upp verksamheten.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2019-10-03