Lysande år för näringslivet – Tingsryds kommun kniper andraplatsen för bästa tillväxt i länet 2021

Företagen i Tingsryds kommun visar toppresultat när det kommer till tillväxten under året. De har nyanställt, ökat sin omsättning och gått med vinst så pass att Tingsryds kommun kniper andraplatsen i länet för bästa tillväxt av kreditupplysningsföretaget Syna.

Priset Bästa tillväxt delas ut i Sveriges län av företaget Syna varje år sedan år 2007. På första plats hamnar de kommuner i varje län som har störst andel företag som nyanställer, går med vinst och ökar sin omsättning.

”Vi granskar boksluten från Sveriges samtliga aktiebolag för att med fakta kunna ta reda på hur det går för näringslivet i landets kommuner”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

I årets granskning visar det sig att företagandet i Tingsryds kommun är så starkt att kommunen kniper andraplatsen av länets åtta kommuner.

Det här är ett kvitto på att näringslivet är starkt i Tingsryds kommun. Vi har ett rikt och skiftande näringsliv inom många olika branscher, vilket är en anledning. Men också att man känner sin granne, man kommer fram till lösningar tillsammans, säger näringslivsutvecklare Rose-Marie Svensson och fortsätter:

Trots pandemi med ökad sjukfrånvaro och svårigheter att få tag på råmaterial och komponenter till sin produktion, så har vårt näringsliv anpassat sig till läget. De har många gånger gasat sig igenom krisen istället för att bromsa och det kännetecknar näringslivet i vår kommun.

Mer information om Bästa tillväxt och övriga länets placering finns här:

Bästa tillväxt 2021 - alla kommunernas placeringar