Måltider i skola och förskola

I Tingsryds kommun arbetar man för att maten i skola och förskola ska vara bra utifrån många kriterier. Maten ska bland annat vara näringsriktig, hållbar och vällagad. Måltiderna ska även vara trivsamma, säkra och trygga.

Under tisdagen serverar Lantbrukarnas riksförbund korv i centrala Tingsryd till elever, föräldrar, lärare, media, politiker och tjänstemän. De vill lyfta skolmatsfrågan och diskutera.

- Det är bra att skolmaten engagerar och att det finns ett stort intresse för diskussion bland olika målgrupper. Det ser vi i kommunen positivt på, säger Mikael Jeansson som är kommunalråd i Tingsryds kommun.

Tingsryds kommun utgår i sitt arbete utifrån en måltidsvision, måltidspolicy och de nordiska näringsrekommendationerna som är de officiella näringsrekommendationerna i Sverige. De ligger till grund för Livsmedelsverkets generella kostråd.

I Tingsryds kommun arbetar man för att måltiderna i skola och förskola ska vara nyttiga och näringsrika. Maten ska vara hållbar och råvarorna ska väljas med omsorg.

- Tingsryds kommun är stolta över att en mycket stor del av köttet, fågeln och äggen som köps är svenska råvaror. Till november 2019 har vi upphandlat 96,65 procent svenskt kött, oberedd fågel 99,3 procent och ägg 100 procent svenskt. Anomalier totalt ligger på 87,85 procent, det som drar ner siffran något är bra priser på ost, därför en något högre andel utländsk inslag där. Under säsong har kommunen lokala avtal med andelsjordbrukare och fruktodlare som gör oss unika i måltidsverksamhet inom offentlig sektor, säger Mikael Jeansson.

Tingsryds kommun har även ett eget färskt kött och chark-avtal och kommunen tycker att råvarors kvalité och ursprung är väldigt viktigt.

- Det kött vi serverar ska väljas med omsorg. Djuren ska ha haft det bra och köttet ska vara producerat på ett hållbart sätt. Vi vill kunna servera bra kött som kostar lite mer och det är en av anledningarna till att vi har vegetariska alternativa maträtter. En annan anledning är hälsoaspekten, säger Mikael Jeansson

Tingsryds kommun erbjuder två rätter varje dag, oftast är en av rätterna vegetarisk. Livsmedelsverkets råd Bra måltider i skolan grundar sig på vetenskap och där står exempelvis att ”Väl sammansatt vegetarisk mat har ett fullgott näringsinnehåll och ett flertal studier visar att vegetarianer har minskad risk för vanliga folksjukdomar. Det är därför bra om barn tidigt får lära sig att tycka om olika vegetariska rätter.”

Måltidsrekommendationer: Bra måltider i skolan.