Mark i Ryd ska undersökas

Den tidigare glasbrukstomten i Ryd ska undersökas av länsstyrelsen i Kronoberg, dessutom ska provtagning av dricksvattenbrunnar också göras i området. Anledningen är att man i detalj vill ta reda på hur förorenat det är och vilka riskerna är och hur vad som går att göra åt det.

Tomten  ligger i södra delen av Ryd där Ryds Glasbruk låg från 1919 till 1985. Arbetet sker med pengar från Naturvårdsverket och fältarbetet inleds i oktober 2018 och beräknas vara klart i mars nästa år.

Intill glasbrukstomten finns flera fastigheter som har egen brunn. Vid en tidigare undersökning fann man inga tungmetaller, men för säkerhets skull görs en ny provtagning av vattenkvalitén.