Markägare uppmanas att yttra sig

Berörda kommuner, LRF och Södra uppmanar markägare att yttra sig till Energimarknadsinspektionen gällande den planerade 400 kV-ledningen. På fredagen träffades representanter från Emmaboda, Nybro och Tingsryd kommuner för att lägga in handlingar i cirka 400 brev till markägare som berörs av Svenska Kraftnäts planer på en luftburen ledning.

- Vi är politiskt eniga i alla berörda kommuner om att vi vill ha kvar marken. Den ska användas för att utveckla våra kommuner och inte till en luftledning, säger Ann-Marie Fagerström, kommunstyrelsens ordförande Emmaboda kommun.

Svenska Kraftnät ansökte den 19 juni 2017 ett tillstånd hos Energimarknadsinspektionen om byggnation och drift. Emmaboda, Nybro och Tingsryd kommuner överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Linköping. Förvaltningsrätten avslog kommunernas överklagan vilket innebär att Energimarknadsinspektionen kan börja handlägga ärendet.

- Energimarknadsinspektionen skickade den 13 december 2017 ut ett brev till alla berörda markägare att de kunde lämna synpunkter på Svenska Kraftnäts ansökan fram till den 16 mars 2018. Kommunerna har ansökt om förlängd remisstid till den 30 april 2018. I ett stormöte i Tingsryd den 12 februari med de berörda kommunerna, LRF och Södra bestämdes att vi skulle göra ett eget och gemensamt utskick till markägarna, säger Mikael Jeansson, kommunalråd i Tingsryds kommun.

Bakom brevet står Emmaboda, Nybro, Tingsryd, Ronneby, Karlshamn och Olofströms kommuner. I de totalt drygt 800 utskicken finns också ett nyhetsbrev och en mall för yttrande från LRF och Södra, Energimarknadsinspektionens brev samt handlingar från Svenska Kraftnät.

- Många markägare är förtvivlade och osäkra hur deras gårdar ska drivas i framtiden. Vi uppmanar alla markägare att skicka yttrande till Energimarknadsinspektionen, säger Jörgen Larsson, landsbygdsutvecklare Tingsryd kommun.

- En luftledning har dessutom en elektromagnetisk påverkan. Nybro är redan i knutpunkt för luftledningar och att få en till ger negativa konsekvenser för våra invånare, säger Per Ahlgren, naturvårdshandläggare Nybro kommun.

 

Foto: Jörgen Larsson (Foto Emmaboda: Björn Boode)

141 brev till markägare bosatta både i Tingsryds kommun, övriga Sverige och utomlands.