Marknadsundersökning för en arena

Tingsryd kommun gör nu en formell undersökning, en så kallad RFI, Request for information, för att utröna intresset hos marknaden för att bygga arena i Tingsryd. Frågor besvaras av projektledare Anders Franzén.

Bakgrunden till undersökningen är att Tingsryds kommunfullmäktige i slutet av 2018 beslutade om en strategisk inriktning att medverka till att en ny hockeyarena byggs i eller i anslutning till Tingsryds tätort. Huvudinriktning är att bjuda in privata bygg- och fastighetsbolag som kan visa intresse och kapacitet för att bygga, äga och driva arenan. Den är tänkt att inrymma matchhall och en träningshall för hockey och konståkning men där också andra idrottsliga aktiviteter och kompletterande verksamheter kan ingå.

Informationsfrågan, RFI (Request for information), har nu annonserats på upphandlingsportalen TendSign. Där ges en kort bakgrundsbeskrivning av projektet och dess inriktning samt ett antal frågor som kommunen vill få besvarade. Underlaget ska användas till en eventuellt kommande upphandling. Syftet med denna RFI är att ta reda på hur marknaden ser på alternativa lösningar för att kunna bygga en ny hockeyarena i Tingsryd.

Alternativa lägen och lösningar är möjliga att titta på i samband med denna undersökning. Det är dels att modernisera nuvarande ishall på fastigheten Idrotten 1 och bygga till en träningshall, dels att behålla nuvarande ishall som träningshall och bygga en ny matcharena i direkt anslutning och dels att inom fastigheten Tingsryd 3:13, norr om väg 120 vid Mårslycke, bygga en ny matcharena med träningshall.

 

Processen har många steg och den nu initierade RFI:n kan ses som ett första steg i en eventuellt kommande upphandling och ge vissa svar på hur den fortsatta processen skall se ut. Det måste framgå förslag på var den ska ligga, hur den ska se ut och vad den ska innehålla. Det kommer inte att ges klara kostnadsbedömningar eller villkor för ett hyresavtal men förhoppningsvis kan det bli en vägledning för kommunfullmäktiges ställningstagande i slutet av året. Först därefter kan det bli aktuellt att fastställa vad som bör inrymmas i arenan och vilka förutsättningar som skall gälla vid en eventuellt kommande upphandling.

Länk till RFI

För mer information kring marknadsundersökningen

kontakta projektledare Anders Franzén.

anders.franzen@tingsryd.se

Telefon 0706-689958