Med anledning av torkan - förslag på åtgärder för den enskilda företagaren

Vi ser tyvärr att det torra vädret i Sverige fortsätter och många lantbrukare ser effekter av bristen på nederbörd – torka. Den extremt torra försommaren har orsakat och kommer fortsätta skapa långvarig foderbrist. Här nedan följer en lista med stöd och råd för dig som enskild företagare.

Förslag på åtgärder för den enskilda företagaren

Vatten

Om det finns risk att din brunn sinar är det bra att tidigt fundera på alternativ vattenförsörjning. Har du frågor om vattenförsörjning till lantbruksdjur så vänd dig i första hand till VA-enheten. I vissa situationer kan det bli aktuellt med vattenuttag från sjöar och vattendrag. För uttag av vatten till lantbrukets djur behövs vanligtvis inget tillstånd eftersom de omfattas av undantag i miljöbalken. Däremot är det viktigt att försäkra sig om att vattenuttaget inte skadar miljön eller någon annans möjlighet till uttag.

Foder och bete

I så gott som hela landet börjar läget bli akut för många djurägare efter den torra och varma våren och sommaren. Här nedan följer lite tips och råd.

Affärskontakter

En annan påverkan på dig som enskild företagare i torkans kölvatten är att det blir mindre inkomster under året. Detta kan göra det svårare eller dyrt för lantbrukaren att få ihop foder när det egna fodret inte räcker som det brukar.

 • Ta kontakt med de uppköpare, revisorer, banker och andra rådgivare som du har avtal och liknande med.
 • Ta kontakt med slakteriet/förmedlare.
 • Se över din SAM-ansökan innan 15 juni, från och med i år finns också större möjlighet till ändringar än tidigare. Se till att uppgifterna i ansökan stämmer med verkligheten, exempelvis om du planerar skörda din träda eller om omsådd med nya grödor blivit aktuell. Se LRFs hemsida, kontakta rådgivare eller Länsstyrelsen.

Bränder

När det är torrt ute finns det större risk för bränder. Är du förberedd så kanske en eventuell brand släcks innan den hunnit bli stor.

 • Installera appen SOS Alarm på din mobil
  För Iphone
  För Android
 • Förbered/kontrollera släckningsutrustningen på tröska/press och andra maskiner.
 • Samverka med grannar kring beredskap: gödseltunnor med vatten, markberarbetningsredskap.
 • Skogsstyrelsens hemsida finns information om hantering av brand i skogsmark.

Omsorgsgrupp/Bondekompisar med LRF

Om du eller någon du känner behöver stöd och hjälp, så ta kontakt med eller tipsa om LRFs bondekompisar/LRFs omsorgsgrupp, LRF Sydost.