Medborgarbudget 2023: Det blir ett nytt utegym i Väckelsång

Efter den drygt två veckor långa omröstningen för årets medborgarbudget står det nu klart: Det blir ett nytt utegym i Väckelsång. Förslaget fick 179 röster och blev klar segrare med god marginal ner till andraplatsen.

De som bor i Väckelsång eller har ett allmänt intresse för orten har fått rösta på vilket av de sex förslagen de helst ser blir verklighet. 342 personer har tagit chansen att påverka den lokala utvecklingen. Eftersom det gavs möjlighet att rösta på två förslag genererade det totalt 561 röster.

I diagrammet nedan blir det tydligt att förslaget gällande utegym tog hem flest röster, 179 stycken.

Nästa steg för Tingsryds kommun blir nu att projektera och anlägga utegymmet på den gamla grustennisbanan vid Björkeborg. Ambitionen är att utegymmet ska stå färdigt så snart som möjligt under år 2024.

30 förslag blev till slut ett. Många bra förslag kom till Tingsryds kommuns kännedom under arbetets gång. Förslagen finns nu kvar som goda idéer på hur Väckelsång kan utvecklas ännu mer i framtiden, när tillfälle erbjuds.

Under arbetet med årets medborgarbudget har Tingsryds kommun kommit i kontakt med många engagerade personer, som tydligt visat sig uppskatta denna typ av direktdemokrati och möjligheten att påverka Väckelsångs framtid.

Samtidigt är arbetssättet nytt. Det går att genomföra en medborgarbudget på olika sätt och det finns som alltid förbättringsmöjligheter. Vill du som brinner för utvecklingen i Väckelsång eller i någon annan kommundel, vara med och påverka ännu mer? Då finns det alltid en möjlighet att engagera dig i den lokala politiken. De folkvalda politikerna i Tingsryds kommun berättar gärna mer om vad det innebär. Du är välkommen att ta kontakt med det parti i kommunfullmäktige som du identifierar dig mest med. Ett enkelt sätt är att kontakta partiets gruppledare HÄR via hemsidan.

 

Läs mer om satsningen här: Medborgarbudget i Väckelsång 2023.