Medborgardialoger 2018

Medborgardialogen är till för att du ska kunna framföra dina synpunkter till vårt kommunalråd Mikael Jeansson. Träffarna handlar om att få kunskap och lyssna till vad du som bor i kommunen tycker.

Berätta vad du är nöjd med eller vad du vill förändra.
– Vi tar emot alla synpunkter, både stora och små, som berör alla delar av
kommunen. Jag bjuder på kaffe. Välkomna, säger Mikael Jeansson.

Medborgardialogerna äger rum: 11 januari, 1 februari, 1 mars, 12 april, 17 maj, 7 juni, 9 augusti, 6 september, 4 oktober, 8 november och 29 november.

Träffarna pågår kl. 16.00 – 18.00 på Börjes hylla.

Välkommen att delta vid någon av dessa träffar!

 

Foto: Leif Johansson