Medborgarundersökning 2022 – Hur är det att leva i Tingsryds kommun?

Tingsryds kommun deltar i Statistiska centralbyrån (SCB) medborgarundersökning. Den skickas ut till 1 200 invånare i Tingsryds kommun som slumpmässigt valts ut för att medverka i undersökningen.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Under augusti månad har ett brev skickats hem till slumpmässigt utvalda kommuninvånare. Totalt är det 1200 personer som kommer att få vara med i undersökningen och då betygsätta bland annat områdena:

  • kommunen som plats att bo och leva på.
  • kommunens verksamheter.
  • medborgarnas inflytande i kommunen.

Den som är utvald kan välja att besvara medborgarenkäten antingen på webben eller genom postenkäten som skickas hem. Mer information om enkäten och hur du svarar på andra språk finns på Statistiska centralbyråns webbplats.

Vad händer om jag inte deltar?

Det är självklart helt frivilligt att delta i undersökningen. Men det är viktigt att vi får in så många svar som möjligt eftersom vi då får ett bättre och säkrare underlag att jobba vidare med. Dina synpunkter är viktiga och de gör skillnad.

Sista svarsdag

Tänk på att det är olika datum för sista svarsdag beroende på om du svarar på webbenkäten eller genom postenkäten. Postenkäten måste postas senast den 31 oktober för att hinna komma fram i tid, då insamlingen stänger 3 november. Sista dag att besvara enkäten på webben är 3 november, kl. 13.00.

Enligt ett pressmeddelande från SCB är sammanlagt 137 av landets 290 kommuner med i årets undersökning.

Från och med 2021 års undersökning är den övre åldersgränsen borttagen och det innebär att även personer över 84 år kan delta.