Medley AB tar över

Från och med den 1/1-2012 kommer driften av verksamheten att skötas av Medley AB. Den tekniska driften kommer kommunen även fortsättningsvis att ha hand om. Detta är ett uppdrag som gäller inledningsvis för perioden 2012-01-01 till 2016-06-30

Läs mer på Medleys hemsida

2011-12-06