Miljöfika i metallmiljö

Viktigt att vi ger förutsättningar för att både lyfta fram och stimulera det positiva miljöarbete som görs av alla i Tingsryds kommun. Därför är du välkommen att anmäla dig till "miljöfika" den 25 april för att veta mer och dela med dig av erfarenheter. Denna gång på JItech AB i Tingsryd.

Idén är att dela med sig av sina erfarenheter från sitt miljöarbete inom företagen. Man lär sig av varandra om vår miljö och vårt miljöarbete. Vem kommer på något nytt? Nej, oftast tar man andras idéer. Varför ska alla uppfinna hjulet, det finns redan.

Morgonen värd är Jitech AB, arrangör är Malte Sandberg, Hållbara hästkrafter.

Välkomna!

Program

 • Anette Gurmark öppnar miljöfikat 08.00.
 • Återkoppling till tidigare "miljöfikor" med Malte Sandberg.
 • Jitechs miljöarbete, samtal mellan Anette Gurmark och Anders Paulsson, Jitech.
 • Camilla Norrman, miljö- och byggnadschef Tingsryds kommun, redovisar kommunens pågående arbeten och tidsplan för Agenda 2030-arbetet samt kommunens nya miljömål.
 • Preem informerar om biodieselinblandningen i sin diesel och lagstiftningen runt den.
 • Daniel Carlsson berättar om Autoverkstadens elbilar.
 • Ulrik Widell, Hallabro el, berättar om solpaneler och om företagets planer med området vid Lokgatan som man nu håller på att markbereda.
 • Kaffe
 • Information om kommande miljöfika
 • Rundvandring i Jitechs lokaler
 • Utställning av elbilar.
 • Avslutning 10.00

Anmälan: Du anmäler dej till miljöfikat via e-post till rallymalte@gmail.com senast 18 april.

När: Torsdagen 25 april 2019
Var: Jitech AB, Lokgatan 15, Tingsryd
Tid: 8.00 – 10.00