Miljöpris 2016

Ronni Nilsson, ordförande i Hönshyltefjordens nya fiskevårdsområdesförening mm, och Gösta Johansson, ordförande i Åsnens södra skötselområde mm, fick i år samhällsbyggnadsnämndens miljöpris. Priset delades ut igår, tisdagen 7 juni på Norraryds camping i strålande solsken.

Ronni och Gösta får priset för sina stora arbetsinsatser att bekämpa den invasiva vattenväxten sjögull i kommunen. Deras arbete har bidragit till att Tingsryds kommun nu har en ledande ställning i Sverige vad gäller bekämpningen av sjögull.

Prisutdelare var nämnden ordförande Carl-Henrik Henmalm (M). Närvarande var också Conny Söderkvist (S), 1:e vice ordförande, Marie-Louise Hilmersson (C), 2:e vice ordförande och Håkan Karlsson (S), ledamot. Från samhällsbyggnadsförvaltningen deltog Christer Kaisajuntti och Anna Arvidsson.

Priset består av diplom och en prissumma på 5000 kr totalt. Pristagarna fick också blommor och det bjöds  på "sjögullstårta".