Möjligheter och utsikter vid företagsträff

Det aktuella läget om vad som är på gång i Tingsryds kommun och om nyttan med det sensornät som just nu byggs ut i kommunen vid torsdagens företagsträff som hölls digitalt.

Ett 40-tal personer deltog i mötet och näringslivsutvecklare Eddie Hansson hälsade alla välkomna.

Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande

Redogjorde för vad som är på gång i Tingsryds kommun. Först ut handlade det om ombyggnaden av arenan, idrotten 1 i Tingsryd. Vad kommunen planerar att göra inom ramen för budgeten på 100 miljoner kronor. Han lyfte också de önskemål som Tingsryd AIF hade, med bättre kök, restaurang, försäljningsytor och gym.

Mikael Jeansson berättade vidare att en upphandlingspolicy är tagen av kommunen där kommunen aktivt ska arbeta med att få in små och medelstora företag vid upphandlingar, viktigt att det sker inom ramen för upphandlingslagstiftningen och kommunens övergripande mål.

Kommunen har gjort ett starkt bokslut med ett resultat på plus 43 miljoner kronor, underskott är reglerade och pengar avsatta för framtiden. Flera insatser som upprustning av lekplatser, vägar , elljusspår, fastigheter och digitalisering har gjorts.

Framöver är det ett minskat resultat. Investeringar genom byggnationer av bland andra gymnastikbyggnad i Urshult, förskola i Tingsryd, höjt fastighetsunderhåll och VA är några bakomliggande orsaker. Vidare arbetas med budgeten där flera olika projekt ingår.

Håkan Halléhn, Pär Gustavsson och Mikael Brolin från Wexnet

Digitala sensornät byggs ut i Tingsryds kommun och Wexnet berättade om hur det ser ut idag och på vilket sätt dessa sensornät kan vara till nytta i vardagen för företag. Företag som SSAM, Södra Smålands avfall och miljö, använder dessa sensorer för känna av hur fyllda kärlen är. Beroende på det kan verksamheten anpassas så att kärlen inte töms halvtomma. Övriga områden är möjligheten att styra gatubelysningen till när trafik är på vägen, mäta vattennivåer och vattenförbrukning, vattentemperaturer och om det är fullt på en offentlig grillplats. Efter Håkan Halléhns föredrag delades deltagarna in i grupper för att diskutera vilka andra behov som kan finnas och hur ett smart sensornät kan underlätta för en verksamhet.

Kommande företagsträffar hittar du kalendariet via denna länk.