Möt Issa och följ hans väg genom Tingsryd

Tillsammans i Tingsryds kommun är ett integrationsprojekt. Projektet har ekonomiskt stöd från AMIF, Europeiska unionens Asyl-, Migrations-, och integrationsfond. Projektets huvudmål är att få hundra tredjelandsmedborgare att komma närmare en sysselsättning, antingen på arbetsmarknaden eller via studier.

Att ha en coach på integrationsenheten och i projektet Tillsammans i Tingsryds kommun innebär att du som ny i Sverige kan få hjälp med olika individuella frågor. Du kan få vägledning, information och stöd när du ska vara i kontakt med myndigheter eller fylla i olika ansökningar och blanketter. Du får hjälp att förstå olika myndighetsbeslut eller samhällsstrukturen - Vilka krav ställer det svenska samhället på dig? Och vad kan du kräva att samhället ska göra för dig?

Jag heter Tina Hjerpe och jag ska få följa och dela med mig av olika deltagares personliga resor i projektet, först ut är Issa Alyoussef.

Issa och jag träffas en eftermiddag på Stationshuset i Tingsryd. Här har integrationsenheten sina lokaler. Med oss är hans coach Lisa Edlund, och språkstödjare Hadeel Sandid. Först går de igenom mail och olika myndighetsbeslut. De pratar om vad dessa innebär och han får hjälp med att besvara vissa viktiga email.

Issa berättar för mig att han är 52 år, flerbarnspappa, med två vuxna söner och fyra yngre, och kom hit från Syrien i november 2015. Han och hans familj lämnade hemlandet på grund av kriget.

”Jag ville mer för min familj, en bättre framtid och en bättre nutid, säger Issa Alyoussef”

Först var Tyskland målet, men genom vänner och bekanta fick de höra om livet i Sverige. De skulle ha fler och bättre rättigheter, och vännerna sa att han och hans familj skulle kunna få ett bra liv här.

Issa och hans familj har bott på olika platser i Sverige, Söderhamn, Sandviken, Lessebo och nu i Tingsryds kommun. Han ville gärna flytta till Tingsryds kommun då han har hört om att det är bra skolor här. Flera av hans barn går i grundskolan och han berättar att det har gjort stor skillnad för dem att flytta hit, framförallt språkmässigt. Han ger också beröm till vuxenutbildningen i kommunen, där han själv har studerat SFI (Svenska för invandrare). Utöver sina studier har han ägnat tid åt olika aktiviteter via arbetsförmedlingen.

Issa berättar att det som har upplevts som svårast sedan han kom till Sverige är definitivt språket. I Syrien fick de lära sig lite engelska, men det var på en så låg nivå att de kunskaperna har varit svåra att använda sig av i vardagen i Sverige. Med tiden har hans kunskaper inom det svenska språket ökat, så det är lättare att göra sig förstådd. Han upplever att han har fått ett bra bemötande, även om det ibland har varit svårt att kommunicera.

”Jag har till exempel på apoteket försökt förklara vad för sorts medicin jag behöver. Då har jag fått peka på exempelvis halsen, eller ta hjälp av Google translate säger Issa Alyoussef”

Issa ser fram emot sin medverkan i projektet Tillsammans i Tingsryds kommun. Han vill bli bättre på svenska och hoppas att det ska finnas en tydlig skillnad på vart han står i nuläget, och hur långt han kommit i sin utveckling när hans tid i projektet är slut. Han Hoppas att han kan få en praktikplats och vill utvecklas både som person och i språket.

”Jag tror det är viktigt att träffa folk och praktisera det svenska språket för att utveckla sina kunskaper, så det är svårt just nu när man inte kan träffas i grupp säger Issas Alyoussef”

Vi hoppas att världen och samhället snart kan se slutet på denna pandemi, då den påverkar på så många sätt. För Issa, och många fler i projektet försvårar och förlänger pandemin processen att få känna sig som en del av det svenska samhället. Men tillsammans, som i detta projekt, kan vi hitta lösningar och ta oss framåt, även på avstånd.
Jag hoppas att när jag träffar Issa nästa gång så kan han känna att han har kommit framåt och har mycket nytt spännande att berätta för mig och er.