Mot nya höjder på Trojaskolan

Tingsryds kommun besökte Trojaskolan i Ryd, som är en av skolorna i kommunen som deltar i projektet Mot nya höjder. Tanken är att inspirera elever och lärare i naturvetenskapliga ämnen och vara bättre rustade inför framtidens digitala värld.

Länsstyrelsen i Kronoberg, Region Kronoberg och Linnéuniversitet samarbetar i ett projekt kallat Mot nya höjder. Vid sidan om att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik är målet att underlätta och skapa förutsättningar för mötet och samarbetet mellan skola och näringsliv.
Mot nya höjder sjösattes i oktober 2014 i samband med Science City i Växjö, med i projektet är också GoTech.
Källa:www.motnyahojder.com
Mot nya höjder är också 2017 nominerade av P4 Kronoberg som Årets Kronobergare.