Möte engagerade boende i Ryd

Trygghetsmätningen, hastighetsbegränsningar och torget i Ryd var några saker som togs upp när kommunen bjöd in boende i Ryd till en medborgardialog under tisdagskvällen till Trojaskolans matsal.

Drygt 100 personer kom till mötet där årets trygghetsmätningen redovisades.

Torbjörn Ahlgren, säkerhetssamordnare i Tingsryds kommun, redogjorde för hur mätningarna gått till där 900 personer hade tillfrågats, 62 procent hade besvarat enkäten.

Enligt mätningen har den upplevda tryggheten försämrats sedan tidigare år och det blev en diskussion, som leddes av kommunpolisen Martin Wahlfried, vad orsaken skulle kunna vara.

Kommunen har satt samman en arbetsgrupp, där kommunpolis, migrationsverket, olika kommunala verksamheter och bolag, säkerhetssamordnare med flera sitter med i och det arbetet har nyligen inletts.

Förutom trygghetsmätningen kom önskemål från deltagarna om sänkt hastighet tidigare genom samhället, fler övergångsställen än det enda som finns idag. Kommunens tekniska chef, Jonas Weidenmark, redogjorde för den kommande ombyggnaden av torget i Ryd.

Det efterfrågades en tidsplan för ombyggnaden, något som Jonas Weidenmark hoppades på att kunna komma med en sådan när bemanningen på kommunen inom kort är fulltalig på tekniska avdelningen.

Britt Henriksson, 101 år, är engagerad i vad som händer i Ryd.  "Jag har bott här i 80 år och det är vackert här. Men kommunen kunde se till att ha en offentlig toalett, särskilt på sommaren till turisterna för de vet ju inte var de ska gå."

Jonas Weidenmark, teknisk chef, Tingsryds kommun

Kommunpolis Martin Wahlfried fick svara på många frågor kring trygghetsmätningen.

Kommunchefen Christer Kratz och kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson (S) berättade om vilka satsningar kommunen just nu gör i Ryd.

Torbjörn Ahlgren, säkerhetssamordnare, visade statistiken från trygghetsmätningen 2018.