Möte om grannsamverkan i Tingsryd

Grannar som går samman för att gemensamt bli mer uppmärksamma på vad som sker i omgivningen och håller kontakten gör att brottsligheten minskar. Något som intresserade Nattpatrullen i Tingsryd.

Forskningen har visat att brottsligheten minskar med upp till 36 procent och är det mest effektiva för att förebygga bostadsinbrott, säger kommunpolis Martin Wahlfried.

Mötet under måndagskvällen var angeläget och hade sitt ursprung i att de som varit engagerade i Nattpatrullen ville göra ett omtag.

De har blivit allt färre som kör under kvällar och nätter i Tingsryds samhälle och Nattpatrullen behövde träffas för att göra ett omtag, lägga ner eller ändra arbetssätt.

Kommunpolis Martin Wahlfried berättade om hur Grannsamverkan fungerar och var information finns för intresserade. En av skillnaderna mot Nattpatrullens arbete är att man inte kör omkring utan bara är mer uppmärksam och rapporterar via sms eller via en app om man ser något misstänkt eller som inte känns igen i vardagen till deltagarna i gruppen. En samverkansgrupp kan vara personer/fastighetsägare i ett kvarter, det behöver inte vara större än så, men kan också vara större.

Hur det blir i Tingsryd återstår att se, men intresse fanns från flera deltagare under måndagskvällen att undersöka möjligheterna att bilda grannsamverkansgrupper i Tingsryd. Liknande samverkansgrupper finns på flera håll i kommunen.

Modellen med grannsamverkan kommer från USA och kom till Sverige i mitten av 1980-talet.

Jan-Olof Lundé hälsade alla välkomna och berättade om verksamheten med Nattpatrullen.

Kenneth Johansson och Jan-Olof Lundé, intitiativtagare till träffen gällande Nattpatrullen i Söderportskyrkan den 3 juni.

Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande, pratade om betydelsen av den sociala preventionen, när sammanhållningen stärks mellan grannarna och en gemensam känsla skapas för området där man bor som i sin tur leder till minskad brottslighet.

Martin Wahlfried, kommunpolis och Mikeal Jeansson, kommunstyrelsens ordförande.